JIHLAVA, Dům zdraví, Vrchlického 57.

Listopad 2008